Formand
Karin B. Knudsen
valgt for 2018 -2020
formand.ikast(at)kfum-kfuk.dk
22 46 86 22
Kontakt til: Voksen på tværs

Næstformand
Lars Riis Hessel
valgt for 2019 - 2021
lrh(at)kfum-kfuk.dk
Kontakt til: Familieklub´09
Bestyrelsesrepræsentant i Økonomiudvalget

Louise Gottenborg
valgt for 2019 - 2021
lg(at)kfum-kfuk.dk
Kontakt til: Klub Fredag
Bestyrelsesrepræsentant i Opgaveudvalget

Flemming Staal
valgt for 2019 - 2021
staal.flemming(at)kfum-kfuk.dk
Kontakt til: Voksen Forum
Bestyrelsesrepræsentant i Opgaveudvalget

Kristina Fjorback
valgt for 2018 - 2020
khf(at)kfum-kfuk.dk
Kontakt til: Familiemylder
Bestyrelsesrepræsentant i Lederudvalget

Poul Berg Toftdahl
valgt for 2018 - 2020
poul.toftdahl(at)kfum-kfuk.dk
Kontakt til: FamilieMix
Bestyrelsesrepræsentant i Kommunikationsudvalget

Kontakt til Børne- og Ungdomsklubber varetages af
Lederudvalget for KFUM og KFUK i Ikast


Bestyrelsens opgaver

Bestyrelsen for KFUM og KFUK i Ikast leder foreningen mellem generalforsamlingerne (hvor alle medlemmer er medbestemmende - også til at vælge bestyrelsen).

Bestyrelsens primære opgaver er drift og nytænkning af KFUM og KFUK i Ikast ud fra det formål og de menneskelige og økonomiske ressourcer foreningen har.

Der udover har Bestyrelsen en koordinerende funktion for hele foreningen:
Internt  - i forhold til at holde samling på klubber, afdelinger og arbejdsudvalg, der i det daglige udgør hovedparten af foreningens arbejde.
Eksternt - i forhold til Landsbevægelse, instanser (f.eks. kommunen, kirker m.v. ), andre organisationer o.l.

Bestyrelsen evaluerer, visionerer og igangsætter på foreningens trivsel, målsætninger og overordnede aktivitetsniveau. Klubber og afdelinger er meget selvbestemmende på, hvad der skal ske der - men det kan f.eks. være Bestyrelsen, der igangsætter en ny klub eller aktivitet ud fra arbejdsdrøftelsen på generalforsamlingen.

Bestyrelsen er arbejdsgiver for den ansatte konsulent, men har nedsat et arbejdsgiverudvalg, der klarer den kontinuerlige opgave og refererer til bestyrelsen.

Bestyrelsen er repræsenteret i flg. udvalg:

Trivselsudvalg for konsulent
Lederudvalg
Opgaveudvalg
Økonomiudvalg

Der afholdes ca. 10 bestyrelsesmøder årligt. Møderne afholdes privat hos medlemmerne fra kl. 19-22.

Man vælges til bestyrelsen for en 2 årlige periode på generalforsamlingen, som afvikles i marts hvert år.

Kontakt gerne bestyrelsens medlemmer for yderligere information om arbejdet.