Bestyrelsen her og nu

  I bestyrelsen arbejder vi her og nu med at forberede KonfIkast den 28. oktober - med stor hjælp fra Tove og en lang række personer i forskellige udvalg. På grund af Go' Daw fest på Ungdomsskolen, har vi måttet rykke arrangementet 1 måned frem.

  Efter sommerferien er alle afdelinger startet godt op, og det er glædeligt at ledersituationen i de forskellige klubber er på plads. Senest er Maja Zülau startet som leder i MiniTeen.

  Til november vil vi deltage i kurset "Det grænseløse arbejdsliv", som udbydes på KFUM og KFUKs "Kursus '11".

  Generalforsamling 2012 er nået et skridt nærmere, og vil blive afholdt tirsdag den 13. marts.

  Frem mod generalforsamlingen vil vi sammen med Økonomiudvalget, arbejde på at afklare situationen omkring kassererjobbet i foreningen. Vores nuværende kasserer, Finn Rindom, har valgt at stoppe når den indeværende kasserer-periode udløber i 2012 (ved generalforsamlingen).

  Næste bestyrelsesmøde afholdes onsdag den 26. oktober hos Helle Wedel.

  Husk at spørgsmål og kommentarer til bestyrelsens arbejde altid er velkomne.

  På bestyrelsens vegne

  Henrik Fjorback

  "Bagermester" fra MiniTeen sleep-over (Foto: MiniTeen)

  De støtter os