Din kirke går til valg!

  Skal vores børn overhovedet vide noget om kristendom?

  JA DA! - er svaret til overskriftsspørgsmålet. "Børn og unge skal vide de kan tro på Gud" - lyder KFUM og KFUKs vissions-svar. Spørgsmålet er en overskrift på det orienteringsmøde der inviteres til i Fonnesbæk kirke tirsdag d. 11. september kl. 19.30. Et tilsvarende orienteringsmøde afholdes for Ikast Kirke i Kirkecentret, onsdag d. 12. september kl. 19.00. På møderne informeres der om Menighedsrådets arbejde og om valget, som finder sted i november. Vores Kirker er centrum for den forkyndelse, vi i KFUM og KFUK bygger på og arbejder med. Det er herfra KFUM og KFUK i Ikast sendes ud til at lege og lære børn og unge om det-med-Gud.

  Det er derfor rigtig vigtigt, vi lige nu gør vores interesse, indflydelse og ansvar gældende i den demokratiske proces, der munder ud i at vælge de rådsmedlemmer, vi i de kommende år ønsker skal sætte rammerne for kirkernes prioriteringer.

  Vær med til at opfordre personer til at stille op til rådene. - Personer du mener kan være med til at skabe de bedste forudsætninger for kirkens forkydelse og menighedslivet som vi i KFUM og KFUK i Ikast ser os som en væsentlig del af.

  Kontakt

  formand Helle Wedel

  , hvis du har forslag til kanditater - eller hvis du vil drøfte om det er noget for dig. Vi har brug for jeres medspil. KFUM og KFUK har et særdeles godt samarbejde med både Ikast, Fonnesbæk, Faurholt og Isenvad kirker. Det er vigtigt, at der i alle menighedsråd er medlemmer, som kan identificere sig med KFUM og KFUKs formål.

  FAKTA:

  KFUM og KFUK i Ikast har 142 medlemmer over 25 år.

  Heraf tilhører

  67 Fonnesbæk sogn

  39 Ikast sogn

  17 Isenvad sogn

  6 Faurholt sogn

  4 Kølkær

  9 andre sogne læs mere om valg til menighedsrådsvalg på

  www.ikast-kirke.dk www.fonnesbaek-kirke.dk

  De støtter os