Foreningsmøde om kasserersituationen

  Mange var inviteret - ja faktisk alle voksenmedlemmer, men det var kun "Ejner Andersen" der havde taget egen madpakke med

  Det er ikke væltet ind med ansøgninger til det ledige ulønnede job som kasserer for vores forening. Men i torsdags var der én der skilte sig ud fra de godt 20 fremmødte deltagere i mødet om hvordan vi løser opgaven at vi står uden kasserer i vores forening: Ejnar Andersen er navnet, og selvom han virkede bekendt, afslørede hans spørgsmål, der især kredsede om kantine- og pensionsordninger i jobbet, at han nok ikke helt har fornemmelse for, hvad det er, det handler om. Men Karin Knudsen (den afgående kasserer) gjorde et ihærdigt forsøg på at præsentere opgaverne for ham og de øvrige deltagere. Karin ku' nævne:

  • Bogføring af bilag
  • afstemning af bank
  • afstemning af konto med Landskontoret
  • Betaling af regninger og udlæg
  • Skrive fakturaer (ganske få - f.eks på uddeling af kirkeblade, Ikast sogn)
  • Ansøge kommunen om aktivitetstilskud (1 gang årligt)
  • Opkræve deltagerbetaling div. lejre
  • Udbetale tilskud til div. lejre, kurser
  • Deltage i økonomiudvalgsmøder (4 gange årligt)
  • Deltage i bestyrelsesmøde(1 gang årligt)
  • Udarbejde årsregnskab og fremlægge det til Generalforsamling
  • I samarbejde med Økonomiudvalg lave budget

  Herefter blev deltagerne delt i 3 grupper, hvor der over lækker Tina/Allan kage blev drøftet: 1. Hvordan tænker I vi kan løse den nuværende problemstilling med at finde en ny kasserer? 2. Er det en mulighed at dele opgaven og hvordan kan det eventuelt gøres? 3. Kan det blive nødvendigt at bruge nogle af vores konsulents i forvejen fuldt udnyttede timer på dele af kasserer opgaverne? 4. Hvem tænker I som oplagte kandidater til jeres løsningsmodel? 5. Har I nye idéer til rekruttering af frivillige i fremtiden? Efter en ½ times drøftelse opsamlede Karsten på drøftelserne.

  Der blev bla. nævnt:

  1. Medlemsplejer Berit Carstens som står for opdatering af ind- og udmeldelse af medlemmer, tilbød at overtage den årlige opgørelse af medlemsstatus (herunder kontakt til medlemmer, der ikke har betalt kontingent rettidigt).
  2. Adminstration af tilskud er en ret stor opgave, og det kan overvejes om den automatiske udbetaling af tilkskud til medlemmer opfylder sit mål om at animere til deltagelse, eller om det stort set uden konsekvens for lysten til at deltage, kan erstattes af en opfordring til at deltagere skal ansøge. Det vil sikkert medføre, at færre søger, men betyder det også at færre deltager?
  3. Vi skal huske at pointere fordelene ved kassererfunktionen:
   1. En stor del af jobbet kan udføres når man lige har tid og lyst
   2. For én der har fri i dagtimerne kan vi tilbyde kontorfællesskab med Tove i KC

  Derefter blev der lavet en kort forslagsliste over personer, der kan spørges, men kommentaren til rigtig mange af de nævnte var: "Er spurgt". Foreningsmødet sluttede tidligt med en af de nye gode aftensange fra PULS.

  Der er ikke en "lige vej" for løsning på at finde en kasserer efter mødet, og alligevel var oplevelsen god; at processen fortsat lever.

  TAK til jer der deltog, for den gode opbakning til at bære med på udfordringerne betyder rigtig meget for både Bestyrelsen og Karin, der fortsat ikke har nogen at videregive sine opgaver til.

  Den gode oplevelse af vi kan holde foreningsmøde om udfordringer, der ikke la'r sig løse med et fingerknips, kunne heller ikke ødelægges af at ......vi tabte i håndbold (vi så det sidste af dramaet på storskærm).

  De støtter os