Foreningsudvikling i Ikast

  KFUM og KFUK i Ikast er med i det nationale KFUM og KFUK projekt: FORENINGSUDVIKLING. Et projekt, som har til formål at hjælpe foreninger i KFUM og KFUK med at udvikle nye tilbud, som gør en forskel for lokalsamfundet og inviterer flere indenfor Projektet forløber over flere moduler. Først arbejder Bestyrelsen og senere i processen inddrages hele foreningen.
  Konsulent Gitte Boye Sandbjerg er tilknyttet os gennem hele processen og vil i samarbejde med vores egen ansatte, Tove Simonsen og Bestyrelsen stå for afviklingen af de forskellige moduler. Hvad er foreningsudvikling?

  Foreningsudvikling er et gratis tilbud til som vi i KFUM og KFUK i Ikast har taget imod.

  I praksis foregår foreningsudviklingsprocessen over en periode på 1-1½ år, hvor vi lløbende får besøg og sparring fra Gitte Boye Sandbjerg.

  Udviklingsprocessen foregår i et tæt samarbejde mellem lokale kontaktpersoner og den tilknyttede konsulent.

  Vi vil løbende i processen få kompetencer til at skabe og gennemføre netop de aktiviteter, som vi finder relevante for vores forening – i Ikast.

  Hvordan ser et forløb ud?

  I løbet af perioden vil vi gennegå en række faste moduler, samt nogle valgfri moduler. Disse moduler er fordelt over hele den aftalte udviklingsperiode. Et forløb begynder altid således:

  Modul 1: Bestyrelsesaften med fokus på bestyrelsesarbejde, visioner, ansvarsfordeling og ledelse.

  Modul 2: Kreativ og sjov visionsaften for ALLE i foreningen over 16 år. Aftenen ender ud i x antal aktiviteter og mål for udviklingen i foreningen.

  Modul 3: Projektstyring. Opsamling på visionsmodulet, hvor ideerne konkretiseres og systematiseres i en projektplan.

  Modul 4-6 er en række valgfri moduler; PR, HR, Det gode samarbejde, børne- og ungekultur, samarbejde med kommunen og rekruttering. Her vælges ud fra, hvad der er relevant for den enkelte forenings projekter og behov.

  Lokale KFUM og KFUK-kræfter skaber nye tilbud i KFUM og KFUK i Ikast

  Projektleder for Foreningsudvikling, Bessie Rauff, fortæller:

  - Det afgørende er, at vi i KFUM og KFUK gør os relevante for de lokalsamfund, vi er en del af. I dag løfter vi allerede mange opgaver i klubber, under events og til festivaler. Men vi vil være endnu bedre til at se, hvilke aktiviteter det lige præcis giver mening at lave i de enkelte byer.
  Læs mere om projekt Foreningsudvikling her DELTAG I VISIONSAFTEN D. 28. AUGUST 2012 I KIRKECENTRET.

  se mere

  De støtter os