Generalforsamling 2011: "Kort og godt"

  Generalforsamlingen d. 10. marts forløb uden de store overraskelser, men med en god debat af Arbejdsdrøftelsens 3 ret forskellige emner.

  Arbejdsdrøftelsen resulterede bla. i at:

  • Det er SLET IKKE aktuelt at dødsdømme Distriktet! Emnet tiltrak bemærkelsesværdig interesse. Måske fremprovokeret af en præsentation i form af en nekrolog! Godt at mærke, der stadig er noget at kæmpe for! Så er det bare om at bakke op på det praktiske plan, hvilket f.eks. vil sige: møde op til stormøde, indgå i planlægningsarbejdet for lejre og aktiviteter og deltage i arrangementer og lejre.
  • Konfi'event'11 bli'r et hovedarbejdsområde for bestyrelsen i det kommende år. Således blev Henrik Fjorback friholdt fra øvrige tillidsposter i bestyrelsen, for alene at kunne være bestyrelsens arbejdsmand i projektet. Han skal sammen med Tove (Foreningskonsulent) arbejde videre med at beskrive projektet og sætte arbejdshold.
  • Vi mener forskellighed ER en rigdom og vi skal ALTID arbejde med være en ÅBEN forening for dem, der vil være med i et fællesskab, hvor Kristus og hans lære har en central rolle. Punktet affødte ikke specifikke tiltag, men udfordrede os igen på, hvad det er vi vil i forhold til hvad vi kan.

  Generalforsamlingen bestod i år kun af godt 30 deltagere. Det kan måske bl.a skyldes at generalforsamlingen iår blev afviklet en torsdag mod traditionelt tirsdag.

  Bestyrelsen ønsker større fremmøde fra medlemsflokken, og "flytter" tilbage til tirsdag i år 2012, så det i hvert fald ikke er det, der skal fraholde medlemmer i at deltage.

  Generalforsamlingen i år blev afviklet indenfor planlagt tidsrum, så også den fordom, er der gjort op med :). Valget til Bestyrelse og udvalg forløb uden større dramatik, men efterlod dog Arranmentudvalget med en ledig post, som forsøges besat af udvalget og bestyrelsen.

  Du kan her se hvem der nu er i Bestyrelse og udvalg

  De støtter os