Generalforsamling med Café uden kaffe - men med masser af debat

  Det la'r sig ikke skjule.....forår er på vej - OG med foråret følger også helt traditionelt årets Generalforsamling i KFUM og KFUK i Ikast:
  Tirsdag den 9. marts kl. 19 i Kirkecentret
  GENERALFORSAMLING I KFUM OG KFUK I IKAST

  -med debatter og drøftelser om:

  • det, der er sket i foreningen det seneste år
  • det, forsamligen ønsker, der skal fokuseres særligt på i det kommende år.

  Arbejdsdrøftelsen der fylder 45 minutter af aftenens program bliver i år en Café-model - uden kaffe - men med masser af mulighed for at drøfte, det du har en holdning til. Vælg de emne-caféer du vil fordybe dig i. -Du kan max nå rundt til 4 emner. I udbud er:

  Café 1: Teengruppen/Efterskole-elever/Konfirmander
  • Hvem og hvor mange rammer vi af dem med vore nuværende tilbud?
  • Skal kontakten til de unge på efterskole styrkes?
  • Der er hvert år over 250 konfirmander i hele Ikast. Vi plejer at invitere dem alle - og der kommer 5! Kan vi gøre det anderledes?
  • ......
  Café 2: Unge gruppen 20-30 årige - hvor er de?
  • Vi har lige nu ikke tilbud til de 20-30 årige. – Er det ok?
  • Kan man tænke sig noget ”Ung på tværs” (samarbejde med FDF, KFUM spejderne)?
  • .....
  Café 3: Hvor bruger vi konsulenttimerne til? Bruger vi dem rigtigt?
  • Er det ok at vores konsulent lige nu slet ikke bruger tid på Familieklubberne som er så stor en del af KFUM og KFUK i Ikast?
  • Skal konsulentens timer bruges 100% på fokusområdet?
  • ......
  Café 4: Samlingskraften – har vi den?
  • Hvad er vores tilhørsforhold til KFUM og KFUK i Ikast – KFUM og KFUK i DK – KFUM og KFUK i Distrikt Midtjylland – Kirkerne i Ikast, og hvad betyder det, at den er som den er?
  • Klubberne imellem – kender vi hinanden – er det vigtigt at kende hinanden?
  • Vores fælles foreningsarrangementer – rammer de os alle? Og er det vigtigt at ramme alle?
  Café 5: Åbenhed/netværk (Helle)
  • Kunne KFUM og KFUK i Ikast have glæde af – eller glæde sine medlemmer ved at være forum for forskellige netværk (Gåklub, Championsleague-klub…..)
  • ELLER devaluerer vi på den måde, det vi er sat i verden for: at være forum for dialog om kristendom, tro og tvivl.
  • ELLER sænker vi netop dørtærsklen så mange nye nemmere træder ind i vores fællesskab og derved kommer med i f.eks. nogle af vore øvrige tilbud.
  • ....

  Generalforsamlingen er også i den grad forum for anerkendelse, for det er her, vi kan se alle frivillige i øjnene og sige "TAK for det du ga' i 2009'". Og meget er sket og mange har været i sving i klubber, afdelinger, til arrangementer, i udvalg, i bestyrelse og som enkeltpersoner med forskellige ansvarsopgaver. Kom og HYLD - dem og dig! Og så er der jo ikke at forglemme valg!

  Valg til udvalg, Bestyrelse, revisorposter og iår også valg af delegerede til Landsmødet senere på foråret. Der er heldigvis allerede kandidater til de fleste ledige poster - og det kan nås at opstille helt ind til valgets afvikling på generalforsamlingen. Tænk over, hvad du har lyst til at være en del af. Glæder mig til vi ses på tirsdag!

  Kh Tove

  De støtter os