Generalforsamlingen - set i baglys

  Det er godt at sidde her en uge efter Generalforsamling og føle, at foreningen kan komme godt og stærkt videre fra en på alle måder udbytterig aften

  Der er nok ikke noget bedre for en frivillig, der har gjort en indsats, men som nu slipper sin frivillige opgave - at andre griber opgaven og sætter sig selv ind på at bære videre ad nye veje.

  Og det var, hvad der skete til KFUM og KFUKs generalforsamling.

  Ud af bestyrelsen trådte Torben Lynderup og Annette Kold og nyvalgte blev Karin Knudsen og Poul Berg Toftdahl. Til Økonomiudvalget genvalgtes Ole Volsmann, og ligeså blev Anne Grethe Lund til Lederudvalget, hvor Ninna Bækgaard også var på valg og lod sig erstatte af Berit Carstens.

  Medlmmer til Arbejdsgiverudvalg og Kommunikationsudvalg vælges ikke på Generalforsamlingen, men udpeges af Bestyrelsen. Det samme gør 3 repræsentanter til Kirkecentrets repræsentantsskab (Simon Simonsen, Erik Møller, Solvej Østergaard), mens Ole Volsmann, Grethe Horshauge og Claus Jensen genvalgtes på Generalforsamlingen.

  Tage Østergaard blev genvalgt som revisor og hans makker fik bestyrelsen bemyndigelse til at udfylde, hvilket senere er sket med en Y's man/KFUM og KFUK'er Svend Erik Hansen. I november d.å er der Landsmøde, og det var derfor også nu, der skulle vælges Delegerede for foreningen. Generalforsamlingen gav dog Bestyrelsen bemyndigelse til at udpege de 5 delegater, men foreslået blev:

  Jette Bjerregaard,

  Karsten og Louise Gottenborg

  Flemming Staal

  Under eventuelt overrakte Gunnar Haug på vegne af Fonnesbæk Y's mens club en check på 10.000 kr. Det er i sig selv en stor anerkendelse, men Gunnar knyttede også et stort skulderklap til foreningens arbejde og nyudvikling. Et skulderklap som motiverer og gi'r lyst til at vi fortsat skal og kan GØRE DET - VI TROR PÅ! VELKOMMEN! - til nye, der træder til.

  TAK! - for gode ord, for tiden og indsatsen fra dem, der takkede af fra bestyrelse og udvalg og for en helt fantastisk vedholdende indsats fra verdens bedste ledere i vores klubber:

  Britta Nedergaard, Mini-teen

  Jette Bjerregaard, Mini-teen

  Rune Hoff Lauridsen, Mini-teen

  Maja Sülau Jøgensen, Mini-teen

  Jane Jensen, Mini-teen Elly Østergaard, Y-design

  Elsebeth Houe, Y-design

  Bente Madsen, Y-design

  Marianne Falkenberg, Y-design

  Ida Myllerup Mikkelsen, Y-design

  Lea Dam, Y-design

  Maria Simonsen, Y-design Peter Tolstrup, Y's Guys og Club T

  Allan Lassesen, Y's Guys

  Mads Kold, Y's Guys

  Esben Hansen, Y's Guys Julie Skou Bæk, Club T

  Louise Kold, Club T

  Helle Haug Immersen, Club T

  Kristian Markusen, Club T

  De støtter os