Kasserer for en toårig periode

  For at afgrænse kassereropgaven, lancerer Bestyrelsen nu en ny ramme for opgaven:

  "Vil du være kasserer for KFUM og KFUK i Ikast i to år"? - så konkret lyder spørgsmålet til alle voksne KFUM og KFUK'ere, der:

  • har flair for talbehandling
  • er fortrolig med pc-arbejde
  • og som har lyst og vilje til at gi' en hånd til og for foreningsarbejdet på det administrative plan!

  Søgningen af ny kasserer har været igang i lang tid. Processen er ikke gået i stå; opgaverne er reduceret og fordelt på flere hænder og der er set på forholdene omkring kassererens funktion og placering i foreningen. I den forbindelse har Bestyrelsen valgt at sætte tidsramme for opgaven: 2 år med overlapningsperiode på 3 måneder mellem afgående og nytiltrædende kasserer. Det har allerede givet positive tilkendegivelser for en kasserer2012 og kasserer2014.

  MEN - vi mangler stadig kasserer2010. Er det dig?

  Du kan her se, hvordan bestyrelsen tænker overlapningssystemet mellem kasserer, der besidder posten for en 2 årig periode:

  forår 2010 kasserer2010 skal findes. Nuværende kasserer introducerer kasserer2010 til opgaven
  efter GF marts 2010 bestyrelsen påbegynder søgningen efter kasserer2012
  GF marts 2011 Kasserer2010 fremlægger regnskab2010 og buget2011
  ultimo december 2011 Bestyrelsen har fundet kasserer2012
  januar 2012 kasserer2012 introduceres til opgaven af kasserer2010 og de er sammen ansvarlige for færdiggørelse af regnskab2011 og budget2012
  GF marts 2012 kasserer2010 fremlægger regnskab2011, kasserer2012 fremlægger budget2012
  efter GF marts 2012 kasserer2012 overtager hele kassererposten
  efter GF marts 2012 bestyrelsen påbegynder søgningen efter kasserer2014
  GF marts 2013 Kasserer2012 fremlægger regnskab2012 og buget2013
  ultimo december 2013 Bestyrelsen har fundet kasserer2014
  januar 2014 kasserer2014 introduceres til opgaven af kasserer2012 og de er sammen ansvarlige for færdiggørelse af regnskab2013 og budget2014
  GF marts 2014 kasserer2012 fremlægger regnskab2013, kasserer2014 fremlægger budget2014
  efter GF marts 2014 bestyrelsen påbegynder søgningen efter kasserer2016
  GF marts 2015 Kasserer2014 fremlægger regnskab2014 og buget2015
  ultimo december 2015 Bestyrelsen har fundet kasserer2016
  januar 2016 kasserer2016 introduceres til opgaven af kasserer2014 og de er sammen ansvarlige for færdiggørelse af regnskab2015 og budget2016
  GF marts 2016 kasserer2014 fremlægger regnskab2015, kasserer2016 fremlægger budget2016

  Det påhviler Bestyrelsen at overtage kassereropgaverne, hvis der ikke findes en ny kasserer inden udgang af den to-årige periode. Man bli'r altså IKKE hængende på opgaven efter de 2 år, hvis der er problemer med at finde en ny kasserer. Læs også:

  Foreningsmøde om kasserersituationen

  De støtter os