Kvindelig kandidat (M/K :)) søges!!

  Der mangler mindst 1 (kvindelig) kandidat til bestyrelsen og flere til Arrangmentsudvalget.

  Vi har været i den dejlige situation, at der var fundet kandidater nok til at sikre en fuldtallig bestyrelse ved Generalforsamlingen d. 10. marts.

  Helle Wedel, Ole Volsmann og Tina Hessel er på valg og de to sidstnævnte ønsker ikke at genopstille.

  Til alles glæde nyopstiller Esben Hansen fra Familiemylder. Det samme gjorde Anette Kold, som kommer i Familieklub'09 sammen med sin familie. Men Anettes far er desværre blevet alvorligt syg, og hun har derfor måttet trække sit kandidatur tilbage. Det er der selvfølgelig fuld forståelse for. Vi sender de bedste tanker til dig, Anette og din familie. Ingen kan ønske, vi skal holde Generalforsamling uden at have kandidater nok til bestyrelse og udvalg. Det er derfor nu, vi skal spørge os selv, hinanden - og drøfte i klubber og afdelinger hvem der kan være de sidste kandidater til bestyrelse og arragementsudvalget, hvor der fortsat også mangler kandidater.

  Det henstilles i vores grundlov for KFUM og KFUK i Ikast til en ligelig fordeling af kvinder og mænd i bestyrelsen, men det er IKKE et krav, så søde mænd: I er OGSÅ velkomne!! Kontakt formand Karsten Gottenborg

  formand@ikast.kfum-kfuk.dk

  97151261 / 40927049 eller konsulent Tove Simonsen

  ts@kfum-kfuk.dk

  60214404

  OM BESTYRELSENS ARBEJDE:

  Bestyrelsen for KFUM og KFUK i Ikast leder forenigen mellem generalforsamlingerne (hvor alle medlemmer er medbestemmende - også til at vælge bestyrelsen). Bestyrelsens primære opgaver er drift og nytænkning af KFUM og KFUK i Ikast ud fra det formål og de menneskelige og økonomiske ressourcer foreningen har. Der udover har Bestyrelsen en koordinerende funktion for hele foreningen:

  Internt

  - i forhold til at holde samling på klubber, afdelinger og arbejdsudvalg, der i det daglige udgør hovedparten af foreningens arbejde.

  Eksternt

  - i forhold til Landsbevægelse, instanser (f.eks. kommunen, kirker m.v. ), andre organisationer o.l. Bestyrelsen evaluerer, visionerer og igangsætter på foreningens trivsel, målsætninger og overordnede aktivitetsniveau. Klubber og afdelinger er meget selvbestemmende på, hvad der skal ske der - men det kan f.eks. være Bestyrelsen, der igangsætter en ny klub eller aktivitet udfra arbejdsdrøftelsen på generalforsamlingen. Bestyrelsen er arbejsgiver for den ansatte konsulent, men har nedsat et arbejdsgiverudvalg, der klarer den kontinuerlige opgave og refererer til bestyrelsen. Bestyrelsen er repræsenteret i flg. udvalg:

  Arbejdsgiverudvalg for konsulentLederudvalgArrangementsudvalgetØkonomiudvalg

  Der afholdes ca. 10 bestyrelsesmøder årligt. Møderne afholdes privat hos medlemmerne fra kl. 19-22. Man vælges til bestyrelsen for en 2 årige periode på generalforsamlingen, som afvikles i marts hvert år. Kontakt gerne bestyrelsens medlemmer for yderligere information om arbejdet.

  De støtter os