Netværkspiloter fra Ikast

  De seneste år har flere lokalt ansatte sammen arrangeret og afviklet projektuddannelse for deres unge - nu skal Ikast unge med!

  Bestyrelsen talte på resoourcer af tid og penge - og selvom begge dele ikke er i overskud, så er chancen for go' at lade gå forbi: Det bli'r nu til efteråret i weekenden d. 22.-26. september at 4 fra vores Unge Voksne gruppe sammen med Foreningskonsulenten får mulighed for at arbejde med et specifikt projekt over 4 dage (torsdag aften - mandag) I LONDON!! Projektet kommer til at omhandle Unge Voksne i Ikast: et konkret arrangement, et forløb (f.eks. en sæson) eller lign. Det skal de programudvalget for Unge Voksne, Bestyrelsen og Tove spore sig endelig ind på i den kommende tid. At det foregår i Londan sætter jo ekstra kulør på uddannelsen, og krydrer undervisningsmodulerne med internationalt islæt i form af besøg hos YMCA i London, Y-Care London mfl. Det er ønsket at de unge projektpiloter skal rykkes væk fra deres base for at se nyt, anderledes til reflektion over ens egen forståelse af hvad KFUM og KFUK i Ikast kan og skal tilbyde og rumme.

  Undervisningen foregår i moduler over de 4 dage, og forestås hovedsaligt af Michael Bager, der tidligere har været kursuskonsulent i KFUM og KFUK, men som nu har succes som selvstændig på samme område. Unge, der tidligere har været med på uddannelsen udtaler: "bare min gymnasielærer kunne undervise som Michael - så var det jo slet ikke kedeligt at gå i skole :)".

  Det er altså IKKE stille-siddende-flere-timers-gab-undervisning, men i høj grad: AKTIV undervisning. Modulerne kommer til at omhandle emner som · Gruppedynamik · AI (Appreciative Inquiri) om at få en anerkendende tilgang til samarbejde, samtale m.v. · Netværksopbygning - Hvordan skaber man netværk · Teamsamarbejder (personanalyse – hvad kan jeg – hvad kan de andre – hvem gør hvad, når vi arbejder sammen og hvordan gør vi det) · projektstyring (At arbejde med et projekt: opbyning – proces – gennemførelse). · Arbejde med konkret projekt (besluttet gruppevis hjemmefra). De 4 unge fra Ikast får følgeskab af 4 unge fra Herning, 6 fra Distrikt Hærvejen, 2 fra Thy-Mors og 2 fra Nordjylland - så der er mulighed for at danne nye netværk.

  Kurset følges op af en gensynsdag d. 28. januar 2012, hvor der følges på på gruppernes projekter.

  De støtter os