Udfordringer - muligheder - udvikling

  Det er hele 3 ting, men ikke et chokoladeæg! Det er derimod overskriften på en sammenhæng mellem de udfordringer vores klubarbejde oplever, de muligheder der opstod i nye idéer på VISIONSaftenen og den udvikling som endnu er ubekendt, men som vi ønsker at arbejde med med udgangspunkt i de først nævnte fakta.
  OM MINI-TEEN: · Der har været meget svingende fremmøde siden ferien. · Lederteamet består af Britta Nedergaard, Jette Bjerregaard, Kristian Bjerglund, Maja Sülau, Anders Vestergaaard, Michael Pedersen.
  Anders og Kristian stopper som ledere til nytår. Jette kan ikke være med hver gang. OM CLUB T: · Klubben mødtes onsdage sidste år og havde sidste år en meget stabil gruppe på ca. 12 unge (primært kendte KFUM og KFUKere) hver onsdag · Klubben har årene før oplevet, det var meget svært at fastholde de unge, der kom i klubben. · 3 (Heidi, Malene, Allan) ud af 4 ledere er stoppet. Peter har ønsket at fortsætte · Der er blevet arbejdet meget på at finde nye ledere. Herunder drøftet ny klubfrekvens og –aften. Vi kunne finde 4, der kan og vil være leder 1 torsdag/måndelig: Allan Lassesen, Kristian Møller Poulsen, Pernille Andersen, Anne Kathrine Højland. · Klubben mødes 1. gang d. 4. oktober. OM FORENINGSUDVIKLING: · Der har været afholdt et energifyldt VISIONsmodul hvor 2 nye klubidéer blev født: o En drengeklub – en pendant til Y-design – gerne mødes eftermiddag – lave kreative drengeting (nørd, forsøg, mekanik, skrue, skille, samle) o Klub med fysiske aktiviteter (f.eks. stangtennisturneringer, ballebold, ultimate frisbee, rouladerundbold o.l) – gerne i samarbejde med KFUM idræt. · Næste skridt er iflg. Foreningsudviklingskonceptet at arbejde videre med disse idéer i et PROJKETforløb. MEN…….. På visionsaftenen sagde Peter fra Club T: ”jeg kan bare ikke forstå, hvorfor vi skal alt muligt nyt, når vi nu kæmper med det allerede eksisterende?” dette har sat mange tanker i gang. Vi prøver her at skitsere de forskellige tanker: 1) På nuværende tidspunkt kører hverken Miniteen eller Club T optimalt. Se ovenfor.
  I begge klubber kæmper frivillige for KFUM og KFUK i Ikast. Hvordan sikrer vi os at evt. nye aktiviteter ikke bliver en konkurrent til deres? Hvordan medtænker vi deres kendte udfordringer i behovet for udvikling? 2) De to projekter som kom op på visionsaftenen var begge klubformer som kræver et hold frivillige som vil stå klar på ugentligt basis, dette er på nuværende tidspunkt svært at finde til de eksisterende tilbud, tænker vi at det bliver lettere med disse nye tilbud? 3) Med de nye tilbud, så deltagerne på Visionsaftenen en relevans i forhold til det samfund som vi er en del af. Vi tror nogle af ”relevanspunkterne” er: a. sundhed og motion - vigtigt, fællesskabsgivende, oppe i tiden, for en ny målgruppe. b. Drengeklub – alternativ til Y-design, styrke drengefællesskaber, oppe i tiden (store nørd), for en mere specifik målgruppe end alm.klub. 4) Foreningsudvikling er vigtig, men er det etablering af nye klubber som er udviklingen? - eller udviklingen af eksisterende tilbud som fremtidssikrer foreningen ? 5) Kan vi koble tingene sammen? Kan nogle af de ideer som blev skabt på visionsaftenen være brugbare ind i de eksisterende tilbud eller skal de eksisterende tilbud lukkes ned for at skabe plads til de nye (eller skal det hele være der og er der folk til det?) Vi vil derfor gerne mødes med jer alle under overskriften Hvordan spiller vi sammen?
  Hvordan understøtter vi de eksisterende tilbud, samtidig med at vi bruger/forholder os til, de idéer der yderligere kom i spil på visionsaftenen? Dette møde vil altså ikke være et projektstyringsmodul (som ellers var det næste planlagte step i Foerningsudvikling), men en afklaring for foreningen internt hvor der lige bliver mulighed for et realitetstjek, således at vi ikke kører nogle over på vejen i foreningsudvikling.. På mødet vil vi bringe UDFORDRINGER – MULIGHEDER –UDVIKLING i spil og arbejde med at forstå hvorledes vi sammen bliver bæredygtige og tør tænke nye tanker/aktivitetsformer ind i klubarbejdet, således at erfaringerne/tankerne fra visionsaftenen stadig kommer med i spil. Mødet er åbent for alle interesserede.
  Vi har nemlig brug for at udbrede kendskabet til vores udfordringer – så flere bli’r aktive i at skabe udvikling i KFUM og KFUK i Ikast. Du kan gi’ tilkende på denne kalenderundersøgelse http://www.doodle.com/h9kgauf32nhhba88?lt=1 hvornår du kan. Den lukker tirsdag d. 3. oktober og da vil datoen for mødet (den dato hvor flest kan) blive offentliggjort. Og mens vi undersøger, mødes og udvikler så håber vi Mini-teen og Club T fortsætter på bedste beskub som hidindtil.

  De støtter os