Y-design flytter klubdag

  Når tirsdag bliver til torsdag i Y-design

  Y-design har jo haft det særlige privilegium at have en ansat i lederflokken, men Tove er nu avanceret til frivillig!

  Selvom vi er en klub med mange ledere/frivillige tilknyttet, så har vi været meget påvirkede af, at det ofte kun er en enkelt af os, der er der hele klubtiden.

  Derfor har vi besluttet at flytte klubdagen fra tirsdag til torsdag fra 2015, da vi så vil være flere, der kan være mere faste. Nu er vi spændte på om nogle af vores nuværende piger er forhindrede torsdage…

  Vi vil så nødig ”miste” dem. Efter ½ års fællesskab om at være kreative sammen kommer vi nemlig til at holde så meget af den enkelte. Når vi lærer hinanden at kende opstår den værdifulde relation, så vores fælles interesse om det kreative bliver sekundær, og ”blot” et middel til at være sammen i ”god tid”. Y-design åbner første gang i det nye år torsdag d. 15. januar. Kl. 15.15

  De støtter os