Medlemskab af KFUM og KFUK i Ikast:

Enhver, der ønsker det, kan blive medlem af KFUM og KFUK i Ikast.

Indmeldelse fortages via landsbevægelsens hjemmeside på: https://www.kfum-kfuk.dk/info/bliv-medlem/

Som medlem af KFUM og KFUK i Ikast bliver du del af et demokratisk fællesskab, hvor du har indflydelse på foreningens aktiviteter, handleplaner og beslutninger. Alt sammen selvfølgelig med udgangspunkt i KFUM og KFUKs formål. Det får du:

  • Stemmeret ved foreningens årlige generalforsamling, og dermed indflydelse på valg til bestyrelse, arbejdsudvalg og foreningsmål.
  • Medlemsblad: Markant (voksne), FAZE (unge), BRICKS (børn).
  • Foreningsbladet, VI ER som udgives 1 gange årligt.
  • Tilskud til deltagelse ved stævner, lejre og kurser. Søg om tilskud hos bestyrelsen - skriv her (Bemærk: hvis du er nyt medlem skal kontingent være betalt 1. gang, inden der udbetales tilskud)
  • Nyheder pr. mail: udsendes af foreningens konsulent med jævne mellemrum til alle medlemmer, der ønsker det.

Alle aktive i afdelinger og klubber under KFUM og KFUK i Ikast opfordres til medlemskab. Medlemskab giver foreningstilknytning. Desuden bliver tilskud fra tipsmidlerne fordelt ud fra foreningernes medlemstal.

Har du spørgsmål til medlemskab eller indmeldelse kan vores medlemskoordinator hjælpe.

Kontigentsatser

Kontingentsatser for KFUM & KFUK i Ikast fastsættes på den årlige generalforsamling.

Kontingentsatser for år 2019:

0 – 29 år: kr. 150,- pr. år
30+ år: kr. 475,- pr. år
Velkomstmedlem: kr. 150,- pr. år

Kontingentet dækker et års medlemskab (fra 01.01 – 31.12) og opkræves i januar.

Bliver du indmeldt:

  • vil du sammen med indmeldelsen bliver opkrævet kontingent får indeværende år.
  • i forbindelse med event/stævne, skal kontingentet være betalt inden du kan få evt. tilskud til deltagelse fra KFUM & KFUK Ikast.

Bemærk: Du forbliver automatisk medlem af KFUM og KFUK i Ikast medmindre du henvender dig til medlemskoordinator eller Landskontoret om evt. udmeldelse. Det forventes derfor også, at skyldigt beløb indbetales i forbindelse med opkrævning af kontingent.

Alle opfordres til at tilmelde sig betalingsservice, så der ikke skal bruges frivillige timer på at følge op på betalingen.

De støtter os