Økonomisk støtte

Det er en vigtig og væsentlig indtægtskilde at medlemmer og venner af KFUM og KFUK i Ikast direkte støtter foreningens økonomi. Det muliggør, at foreningen fortsat kan have en ansat Forneningskonsulent.

Læs herunder idéer til hvordan du kan støtte KFUM og KFUK i Ikast, og få nærmere information ved henvendelse til indsamlingskoordinator

Økonomisk støtte indbetales til KFUM og KFUK i Danmark, Valby Langgade 19, 2500 Valby. Penge kan indsættes på giro 84 38 84 75 eller på konto 8075 0000140685 – og husk i rubrikken ”meddelelser til beløbsmodtager” altid at skrive ”Gave 90800 Ikast”. I banken skal du bede dem huske at skrive denne meddelelse. Første gang skal du oplyse dit cpr-nummer.

Arv og testamente:

KFUM og KFUK hjælper gerne med oprettelse af testamente og betaler advokat-omkostningerne.

Gavebrev:

Et gavebrev har stor værdi for os, fordi det sikrer at vi kan forpligte os på faste udgifter flere år frem. Hvis du tegner et gavebrev kan du støtte os og samtidig trække hele din støtte fra i skat – også de første 500 kroner.

PBS-ordning:

Når du betaler via PBS, Betalingsservice, så kan du hver måned give et overkommeligt beløb – helt automatisk.

Annonce på hjemmesiden:

Du kan få en annonce for din virksomhed eller andet på hjemmesiden hvert år for 1.000 kr. årligt.

De støtter os